Organizarea lucrului în producţie

  Alimentaţia pubică îndeplineşte o funcție social-economică importantă, participând la aprovizionarea populației, la satisfacerea cerințelor de consum, la ridicarea nivelului de trai. Alimentația publică asigură o folosire mai bună a resurselor materiale, contribuie efectiv la creșterea nivelului de trai al populației, dezvoltă gustul consumatorilor de a contribui la stabilirea unor obișnuințe şi tradiții culinare.

Scopul modulului: Formarea competenţelor specifice pentru organizarea lucrului în bucătărie.